Baş səhifə    » Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev    »   

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev

  

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev (1870-1933) yazıçı, dramaturq.
Gözəl hekayələr müəllifi kimi də məşhurlaşan Ə.Haqverdiyev, pyesləri ilə də milli dramaturgiyanı ideya və poetik-sənətkarlıq baxımından daha da zənginləşdirmişdir. 

Əsərləri: 
  • Yeyərsən qaz ətini, görərsən ləzzətini
  • Dağılan tifaq
  • Bəxtsiz cavan
  • Pəri-cadu
  • Xortdanın cəhənnəm məktubları
  • Şeyx Şaban
  • Ac həriflər
Oxunub: 507077