Baş səhifə    » Mirzə Fətəli Axundov    »   

Mirzə Fətəli Axundov

  

Mirzə Fətəli Axundov (1812-1878) - yazıçı-dramaturq
M. F. Axundov nəsr əsərləri yazsa da, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə dramaturgiyasının banisi kimi düşmüşdür.
Eyni zamanda M.F.Axundov Azərbaycan ədəbiyyatında azad düşüncə tərzinin ən böyük nümayəndəsidir. Mirzə Fətəli İslam dünyasının ictimai, sosial və siyasi sahələrində radikal islahatların lüzumluğu fikrini müdafiə edirdi.

Əsərləri

• Aldanmış Kəvakib
• Sərgüzəşti Mərdi-Xəsis (Hacı Qara)
• Hekayəti Molla İbrahimxəlil Kimyagər
• Hekayəti Müsyö Jordan Həkimi-Nəbatat və Dərviş Məstəli Şah Cadükuni Məşhur
• Sərgüzəşti Vəziri-Xani Lənkəran
• Hekayəti Xırsi-QuldurbasanOxunub: 86715