Baş səhifə    » Nəriman Nərimanov    »   

Nəriman Nərimanov

  

Nəriman Nərimanov - 1870-1925 ictimai xadim, yazıçı, publisist, Azərbaycan SSR-in ilk dövlət və hökumət başçısı.

Azərbaycan ədəbiyyatında maarifçi-realizmin görkəmli nümayəndəsi olmuşdur. Əsərlərində Azərbaycanın tarix keçmişini, dövrün ictimai eybəcərliklərini geniş təsvir etmişdir.

Əsərləri

  • Nadir Şah
  • Bahadır və Sona
  • Qonaqlıq
  • Pir
  • Şamdan bəyOxunub: 89980