Baş səhifə    » Süleyman Sani Axundov    »   

Süleyman Sani Axundov

  

Süleyman Sani Axundov (1875-1939)– yazıçı, dramaturq
 İlk bədii əsərini 1899-cu ildə qələmə almışdır. Süleyman Sani Axundov beş kekayədən ibarət "Qorxulu nağıllar" kitabı kasıbçılıqdan və haqsızlıqlardan bəhs etdiyinə görə uşaq ədəbiyyatı aləmində böyük şöhrət qazanmışdır. 1920-ci ildən sonra yazılan əsərlərdə, S. Axundov qəddarlığı, köhnə mühafizəkar ənənələri və geriliyi tənqid atəşinə tutmağa davam etmişdir. Azərbaycan dramaturgiyasında özünəməxsus yeri vardır.

Əsərləri:

  • Tamahkar
  • Qorxulu nağıllar
  • Laçın yuvası
  • Eşq və intiqam  
  • Qaraca qızOxunub: 561227