Baş səhifə    » Abbas Hacıyev    »   

Abbas Hacıyev

  

Abbas Hacıyev (1933-2011) - tənqidçi, ədəbiyyatşünas

Görkəmli alim və pedaqoq Abbas Hacıyevin yaradıcılığında ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi-bədii mətnin poetikası, Tiflis və Borçalı ədəbi mühiti, XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı mühüm yer tutur.

Əsərləri

  • Tiflis ədəbi mühiti.
  • Mirzə İbrahimov.
  • Tiflis Azərbaycan Teatrı.
  • Yazıçı şəxsiyyəti və bədii qanunauyğunluq.
  • Sənətkarın yaradıcılıq fərdiliyi. Oxunub: 96733