Baş səhifə    » Abbas Zamanov    »   

Abbas Zamanov

  

Abbas Zamanov – (1911-1991) tənqidçi, ədəbiyyatşünas, tərcüməçi

Ədəbi fəaliyyətə 1937-ci ildə çap etdirdiyi publisist və elmi-kütləvi məqalələrlə başlamışdır. Həmin vaxtdan ölkəmizdə və onun hüdudlarından uzaqlarda XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatına dair elmi-tədqiqat əsərləri müntəzəm dərc olunmuşdur. Bolqarıstan, İran, Türkiyə, İraq, Avstriya və digər ölkələrdə məqalələri çıxmışdır. Türk Dil Qurumunun (Türkiyə) müxbir üzvü (1971), Konya və Səlcuq Universitetlərinin (Türkiyə) fəxri doktoru seçilmişdir.

Əsərləri
• A.Şaiqin həyatı və yaradıcılığı.
• Sabir və müasirləri.
• Əməl dostları.
• Sabir gülür.
• Sabir bu gün.Oxunub: 246673