Baş səhifə    » Abdulla Sur    »   

Abdulla Sur

  

Abdulla Sur – (1883-1912) ədəbiyyatşünas, tənqidçi

 A. Sur klassik və çağdaş Azərbaycan və türk ədəbiyyatının problemleri ilə davamlı şəkildə məşğul olmuşdur. Dil və üslubun sadəliyi, başa düşülən yəni,aydın şəkildə olması məsələsinə olduqca böyük önəm vermişdir. Buna görə də o, əsərlərini ərəb, fars və türk dillərinin sintezindən ibarət dildə yazan Əbdülhaq Həmid, Tofiq Fikrət, Məhəmməd Hadi kimi görkəmli şair və yazıçıların yaradıcılığını tənqid atəşinə tutmuşdur.Oxunub: 468918