Baş səhifə    » Almaz Ülvi    »   

Almaz Ülvi

  

Almaz Ülvi (1960)- ədəbiyyatşünas
25 ilə yaxındır ki, mütəmadi olaraq mətbuat orqanlarında elmi, ədəbi, tarixi publisistik məqalələri ilə çıxış edir. Müxtəlif qəzet və jurnallarda, kitab, almanax və elmi toplularda, dünyanın bir sıra tanınmış beynəlxalq jurnallarında türk, özbək, rus, ingilis, gürcü, tatar və s. dillərdə elmi məqalələri çıxıb.

Əsərləri
  • Poeziyada milli-azadlıq duyğuları.
  • Ədəbiyyat ömrü yaşayan əbədiyyat memarı.
  • Ədəbi duyğularım. Portretlər, düşüncələr, qeydlər.
  • "Azərbaycan - özbək (cığatay) ədəbi əlaqələri (dövrlər, simalar, janrlar, təmayüllər)".
  • Əlişir Nəvai Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında. Oxunub: 87751