Baş səhifə    » Arif Abdullazadə    »   

Arif Abdullazadə

  

Arif Abdullazadə (1940-2002) - ədəbiyyatşünas, tərcüməçi

A. Abdullazadə istedadlı ədəbiyyatşünas-tənqidçi kimi tanınmışdır. Türkiyədə tərcüməçi kimi fəaliyyət göstərib (1970-1972). Bir çox yazarların yaradıcılığını öyrənməklə yanaşı, üslub məsələlərini də tədqiq etmişdir.

Əsərləri

• Novatorluq və üslub.
• Sevin Azərbaycanı.
• Şairlər və yollar.
• Şair Cəfər Cabbarlı.
• Od nə çəkdi.  Oxunub: 150050