Baş səhifə    » Arif Əmrahoğlu    »   

Arif Əmrahoğlu

  

Arif Əmrahoğlu (1954)- tənqidçi, tərcüməçi

Klassik və müasir Azərbaycan nəsrinin sənətkarlıq məsələləri ilə məşğul olur. Tənqidi yaradıcılıqla yanaşı bədii tərcümə ilə də ardıcıl məşğul olur.

Əsərləri

• Nəsrin poetikası (XIX əsrin II yarısı).
• Sözə inam sabahımızdır.
• Epik sözün bədii gücü.  Oxunub: 464856