Baş səhifə    » Asif Ata    »   

Asif Ata

  

Asif Ata (1935-1997) - ədəbiyyatşünas, tənqidçi

Moskvada M.Qorki adına Ədəbiyyat İnstitutunun tənqid şöbəsini bitirib. Müasir fəlsəfədə yeni cərəyan yaradan mütəfəkkirlərdən hesab olunur.

Əsərləri

• Azərbaycan ədəbiyyatında sosializm realizminin ilk tarixi və təşəkkülü.
• Müdriklik səlahiyyəti.
• Siyasətdən üstün.
• Təməl.
• Mahiyyət. Oxunub: 67118