Baş səhifə    » Azad Nəbiyev    »   

Azad Nəbiyev

  


Azad Nəbiyev (1945) - ədəbiyyatşünas, folklorşünas

A. Nəbiyevin Azərbaycan folklorunun araşdırılmasında xüsusi rolu var. Mərasim folkloru, xalq oyunları və meydan tamaşaları, kiçik janrlar, Azərbaycan qəhrəmanlıq eposu və s. barədə yazdığı fundamental əsərlərlə mərasimşünaslığa və eposşünaslığa bir sıra dəyərli yeniliklər gətirmişdir.

Əsərləri

• Qəhrəmanlıq səhifələri.
• Azərbaycan-özbək folklor əlaqələri.
• Azərbaycan folklorunun janrları.
• El nəğmələri xalq oyunları.Oxunub: 83880Azərbaycan Televiziyaları
İnternet Radio