Baş səhifə    » Baba Babazadə    »   

Baba Babazadə

  

Baba Babazadə (1955) - ədəbiyyatşünas

Dövri mətbuatda Azərbaycan ədəbiyyatının aktual problemlərinə dair məqalələri dərc olunmuşdur. Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının dosentidir.

Əsərləri

• Bədii ədəbiyyatda tipiklik
• Ədəbi xarakter və tip.
• Klassik ədəbiyyatda bahariyyələr.
• XX əsr satirik şerində tip və tipiklik.
• Azərbaycan sentimentalizmi.  Oxunub: 82563