Baş səhifə    » Bəhlul Abdulla    »   

Bəhlul Abdulla

  

Bəhlul Abdulla ( 1940-2011) - ədəbiyyatşünas, folklorşünas

  Azərbaycan folklorunun dərin bilicilərindən biri olmuşdur. Həmçinin “Kitabi-Dədə Qorqud” irsini öyrənən ən yaxşı ədəbiyyatşünaslardan hesab olunur. 

Əsərləri

• Azərbaycan mərasim folkloru və onun poetikası.
• Kitabi-Dədə Qorqud və islam dini.
• Kitabi-Dədə Qorqud poetikası.
• Azərbaycan folklorunda mifoloji at.Oxunub: 540509