Baş səhifə    » Bəkir Nəbiyev    »   

Bəkir Nəbiyev

  

Bəkir Nəbiyev (1930) - ədəbiyyatşünas

Görkəmli ədəbiyyatşünas, akademik B. Nəbiyev ədəbi tənqidlə tələbəlik illərindən məşğul olmağa başlamışdır. Azərbaycan ədəbiyyatının bir çox problemlərinə dair sanballı əsərlər müəllifidir. Xarici ölkələrdə Azərbaycan elmini layiqincə təmsil etmişdir.

Əsərləri

• Görkəmli tənqidçi və ədəbiyyatşünas.
• Tənqid və ədəbi proses.
• Kamalın təntənəsi.
• Müasirlərimiz bədii ədəbiyyatda.
• Roman və müasir qəhrəman.Oxunub: 72994