Baş səhifə    » Cəfər Xəndan    »   

Cəfər Xəndan

  

Cəfər Xəndan (1910-1961) - tənqidçi, ədəbiyyatşünas

C. Xəndan C.Cabbarlının həyat və yaradıcılığına, XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatına, Sabir yaradıcılığında sənətkarlıq xüsusiyyətlərinə dair dəyərli araşdırmaların müəllifi olub.

Əsərləri

• Təşviqatçı və bədii ədəbiyyat.
• XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı.
• C.Cabbarlının həyat və yaradıcılığı.
• Molla Nəsrəddin.
• Sabir yaradıcılığında sənətkarlıq xüsusiyyətləri.  Oxunub: 473497