Baş səhifə    » Əhliman Axundov    »   

Əhliman Axundov

  


Əhliman Axundov (1903-1977) - ədəbiyyatşünas

Azərbaycan folklorunun və aşıq yaradılığının görkəmli tədqiqatçısı olmuşdur. Şifahi xalq ədəbiyyatının toplanması, tədqiqi, tərtibi və çap edilməsində müstəsna rolu olmuşdur.

Əsərləri
• Azərbaycan aşıqları və el şairləri
• Qaravəllilər
• Telli saz ustadları
• Getdim, gördümOxunub: 512823Azərbaycan Televiziyaları
İnternet Radio