Baş səhifə    » Əhməd Cəfəroğlu    »   

Əhməd Cəfəroğlu

  

Əhməd Cəfəroğlu (1899-1975) - ədəbiyyatşünas

Həm dilçi-türkoloq, həm də görkəmli ədəbiyyatşünas kimi tanınan Ə. Cəfəroğlu 1919-cu ildən ömrününüsonuna qədər Türkiyədə mühacir həyatı yaşamışdır. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixini və folklorunu araşdırmışdır

Əsərləri:
  • Azərbaycan xalq ədəbiyyatında Aşıq Qərib dastanı
  • XVII əsr Azəri şairi Məlik bəy Avçı
  • Böyük Azəri türkçüsü Mirzə Fətəli Oxunub: 457812