Baş səhifə    » Əkrəm Cəfər    »   

Əkrəm Cəfər

  

Əkrəm Cəfər (1905-1991) - ədəbiyyatşünas

Ə. Cəfər Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında əruzun ən mahir bilicisi kimi şöhrət qazanmışdır. "Əruzun nəzəri əsasları və Azərbaycan əruzu ərəb, fars, türk, tacik və özbək əruzları ilə müqayisədə" adlı əsəri bu sahədə hələ də ən fundamental tədqiqat hesab olunur.  Oxunub: 210465