Baş səhifə    » Əliabbas Müznib    »   

Əliabbas Müznib

  

Əliabbas Müznib (1883-1938)-ədəbiyyatşünas

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının yaradıcılarından biri olmuşdur. Ə. Münzibin yaradıcılığının əsas istiqamətini Azərbaycan folkloru və xalq şeiri təşkil etmişdir.

Əsərləri:

  • Yusif və Züleyxa 
  • Tiran rolu
  • Nəsrəddin məzhəkələri
  • Aşıq Pəri və müasirləriOxunub: 591267