Baş səhifə    » Əmin Abid Gültəkin    »   

Əmin Abid Gültəkin

  

Əmin Abid Gültəkin (1898-1937) - tənqidçi, ədəbiyyatşünas

Türkiyədə pedaqoji məktəbi bitirib. 1919-1926-cı illərdə İstanbul Universitetinin ədəbiyyat fakültəsində təhsilini davam etdirib. Ədəbi-elmi fəaliyyəti fundamental axtarışları və tapıntıları ilə səciyyələnir. Onun ədəbi-tənqidi və elmi irsi Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının yaranmasında mühüm mərhələ təşkil edir.

Əsərləri:

  • Azərbaycan türklərinin ədəbiyyat tarixi 
  • Türk ədəbiyyatında bayatı-mani növü
  • Bayatının türk xalqları ədəbiyyatında mövqeyi
  • Azərbaycan ədəbiyyatının qədim abidələrindən
  • Kitabi-Dədə Qorqudun mətni haqqında məlumat" Oxunub: 222977