Baş səhifə    » Əziz Şərif    »   

Əziz Şərif

  

Əziz Şərif (1895-1989) - tənqidçi, ədəbiyyatşünas

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının əsas simalarından biri olmuşdur. M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin (MDU) Filologiya fakültəsində SSRİ xalqları ədəbiyyatı kafedrasının professoru vəzifəsində çalışmışdır. Ədəbi tənqid, ədəbiyyatşünaslıq və bədii tərcümə sahəsində fəaliyyət göstərib.

Əsərləri

• Sabir bu gün.
• Molla Nəsrəddin (C.Məmmədquluzadə).
• Вагиф - певец любви и красоты. (Мoskva)
• Литературы народов СССР. (Мoskva)
• Литература народов Закавказя.( Мoskva)Oxunub: 205176