Baş səhifə    » Fərman Xəlilov    »   

Fərman Xəlilov

  

Fərman Xəlilov (1952) - ədəbiyyatşünas

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri, teatr tarixi, Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası ilə bağlı dəyərli araşdırmaların müəllifidir.

Əsərləri:

• Naxçıvanı öyrənən elmi cəmiyyət.
• Mirzə Əli Möcüz. Biblioqrafiya. 
• Mirzə Əli Möcüzün əlyazmaları. Oxunub: 180720