Baş səhifə    » Hüseyn Həşimli    »   

Hüseyn Həşimli

  

Hüseyn Həşimli (1965) - ədəbiyyatşünas.

Azərbaycan poeziyasını, poeziya tarixini dərindən araşdıran mütəxəssislərdən biri hasab olunur. Əsərləri Bolqarıstan, Türkiyə, İran, Rusiya, Türkmənistan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Misir və s. ölkələrdə nəşr olunmuşdur. 2009-cu ildə Türkiyədə "Türkiyə-Azərbaycan kültür və ədəbiyyatına hizmət ödülü"nə layiq görülmüşdür.

Əsərləri:

  • XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında yeni lirik janrlar
  • Azərbaycan poeziyasında sonet və terset
  • Azerbaycan mensur şeirinin tarihi (Ankara) 
  • Azərbaycan ədəbi mühiti və türk dünyası 
  • Avropa lirik janrları və Azərbaycan ədəbiyyatı  Oxunub: 414985