Baş səhifə    » Məmməd Arif Dadaşzadə    »   

Məmməd Arif Dadaşzadə

  

Məmməd Arif Dadaşzadə (1904-1975) - tənqidçi, ədəbiyyatşünas

M. Arif müasir Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının yaradıcılarından biri hesab olunur. Azərbaycan, rus və dünya xalqları klassik ədəbiyyatını, ədəbiyyat nəzəriyyəsini, müasir ədəbi prosesləri, ədəbi-mədəni əlaqələri tədqiq edib.

Əsərləri

• C.Cabbarlı yaradıcılığında xalqlar dostluğu.
• Dahi rus şairi A.S.Puşkin.
• Azərbaycan ədəbiyyatının yeni yüksəliş dövrü.
• Azərbaycan xalqının ədəbiyyatı.
• Səməd Vurğunun dramaturgiyası.
• Sənətkar qocalmır.Oxunub: 106637