Baş səhifə    » Mikayıl Rəfili    »   

Mikayıl Rəfili

  

Mikayıl Rəfili (1905-1958) - ədəbiyyatşünas, tənqidçi

M. Rəfili Azərbaycan ədəbi tənqidinin görkəmli simalarından hesab olunur. Daha çox Azərbaycan –rus mədəni əlaqələrini tədqiq etmişdir. V.Hüqo, O. Balzak, A. Puşki, L. Tolstoy və s. əsərlərini Azərbaycan dilinə çevirmişdir.

Əsərləri

• M.Qorki.
• V.Mayakovski.
• A.S.Puşkin.
• A.P.Çexov.
• Mirzə Fətəli Axundov (həyatı, mühiti və yaradıcılığı).Oxunub: 74943