Baş səhifə    » Mürsəl Həkimov    »   

Mürsəl Həkimov

  

Mürsəl Həkimov (1929- 2006) - ədəbiyyatşünas

Azərbaycan folklorşünaslığının görkəmli nümayəndəsidir. Tədqiqatlarında şifahi xalq yaradıcılığı, o cümlədən aşıq poeziyası əsas yer tutmuşdur.

Əsərləri

• Azərbaycan klassik aşıq yaradıcılığı.
• Aşıq şerlərinin növləri.
• Xalqımızın deyimləri və duyumları.
• Oğuz-tərəkəmə xalq mərasimləri və meydan tamaşaları.
• Bozqurd-kultum mənim, Türk eli yurdum mənim.Oxunub: 84027