Baş səhifə    » Pənah Xəlilov    »   

Pənah Xəlilov

  

Pənah Xəlilov (1925) -ədəbiyyatşünas, tənqidçi

P. Xəlilov ədəbi tənqid, ədəbiyyatşünaslıq və bədii tərcümə ilə məşğul olmuşdur. Əsasən Azərbaycan ədəbiyyatı və keçmiş SSRİ xalqları ədəbiyyatı sahəsində tədqiqat işləri aparıb.

Əsərləri

• Dostluğun gücü.
• Türk xalqlarının və Şərqi slavyanların ədəbiyyatı.
• "Kitabi-Dədə Qorqud" - intibah abidəsi
• Ukraynanın böyük kobzarı.
• Əli və Nino problemləri.  Oxunub: 105373