Baş səhifə    » Rəfael Hüseynov    »   

Rəfael Hüseynov

  

Rəfael Hüseynov( 1955) - ədəbiyyatşünas

R. Hüseynov orta əsrlər fars və türkdilli poeziyanın müxtəlif problemlərinə həsr edilmiş tədqiqatların müəllifidir. Məhsəti Gəncəvinin rübailərini tərtib etmiş, H. Cavid, R.Rza və N. Rəfibəyli haqqında xatirələr kitabını yazmışdır..

Əsərləri

• Vaxtdan uca.
• 1002-ci gecə.
• Məhsəti necə varsa.
• İki ömrün işığı Oxunub: 89526