Baş səhifə    » Rəhim Əliyev    »   

Rəhim Əliyev

  

Rəhim Əliyev (1950)- ədəbiyyatşünas, tənqidçi

R. Əliyev ədəbi tənqid, nəsr və publisistika ilə müntəzəm məşğul olur. 2001-ci ildən etibarən türkdilli hürufi mətnlərinin tədqiqi ilə məşğuldur.

Əsərləri:

• Poeziyanın təbiiliyi.
• Cəfər Cabbarlının yaradıcılıq təkamülü.
• Dilimiz, ədəbiyyatımız, tariximiz.
• Nəsimi və klassik dini üslubun təşəkkülü.Oxunub: 104584