Baş səhifə    » Timuçin Əfəndiyev    »   

Timuçin Əfəndiyev

  

Timuçin Əfəndiyev (1945) - tənqidçi, ədəbiyyatşünas

Azərbaycan sovet ədəbiyyatının nəzəri və ədəbi-tarixi problemləri ilə məşğul olur. Pedaqoji fəaliyyəti ilə yanaşı, ədəbi-elmi yaradıcılığını da ardıcıl şəkildə davam etdirir. Azərbaycanda və xaricdə nəşr olunmuş bir çox kitabın, monoqrafiya və elmi məqalələrin müəllifidir.

Əsərləri

• Rus dramaturgiyası və Azərbaycan teatrı.
• Böyük dramaturq.
• Hüseyn Cavidin ideyalar aləmi.
• Ukrayna və Belorus teatrı. Oxunub: 457764