Baş səhifə    » Tofiq Məlikli    »   

Tofiq Məlikli

  

Tofiq Məlikli (1942) - tənqidçi, ədəbiyyatşünas,

T. Məlikli SSRİ EA Şərqşünaslıq İnstitutunun aspiranturasını bitirmişdir. Türkiyədə İstanbul universitetinin ədəbiyyat fakültəsinin professoru olmuşdur. Hazırda Moskva Dövlət Linqvistika (dillər) Universitetinin professorudur. Beynəlxalq Türkoloji və Mədəniyyət Fondunun vitse-prezidentidir. Ədəbiyyatşünaslığın aktual problemlərinə həsr olunmuş elmi əsərlərin müəllifidir.

Əsərləri

• 60-cı illərin əvvəli, 70-ci illərin sonunda türk poeziyası (Moskva).
• Nazim Hikmət və Türkiyənin yeni poeziyası (Moskva). Oxunub: 525090