Baş səhifə    » Vaqif Sultanlı    »   

Vaqif Sultanlı

  

Vaqif Sultanlı (1958) - ədəbiyyatşünas, tərcüməçi

1980-ci ildən etibarən mətbuatda hekayə, tərcümə, elmi-publisistik məqalələrlə müntəzəm çıxış etmişdir. Tənqid və ədəbi proseslə bağlı 1000-dən artıq elmi-publisistik məqalə yazmışdır. 1991-ci ildə Ümumdünya Azərbaycanşünaslar AssosiasiyasınI (ÜAA) təşkil etmiş və onun sədri seçilmişdir. Bədii tərcümə ilə məşğul olmuşdur.

Əsərləri

• Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ədəbi dünyası.
• Ömrün nicat sahili
• Azerbaycan Mühaceret Edebiyatı (İstanbul)
• Azərbaycan ədəbi tənqidi.
• Ruhun Ağrıları (İstanbul)Oxunub: 193827