Baş səhifə    » Vaqif Vəliyev    »   

Vaqif Vəliyev

  

Vaqif Vəliyev – (1924-1998)

Azərbaycan folklor nümunələrinin toplanması, tədqiqi və nəşri işində V. Vəliyevin müstəsna xidmətləri olmuşdur. Müntəzəm olaraq dövri mətbuatda şifahi xalq ədəbiyyatı problemlərinə həsr olunmuş məqalələrlə çıxış etmişdir.

Əsərləri

• Azərbaycan xalq dastanları.
• Azərbaycan qəhrəmanlıq dastanları.
• Qaynar söz çeşməsi.
• Azərbaycan folkloru. Oxunub: 84975