Baş səhifə    » Vilayət Quliyev    »   

Vilayət Quliyev

  

Vilayət Quliyev (1952) - ədəbiyyatşünas

V. Quliyevin elmi-tənqidi fəaliyyətində müasir ədəbiyyatla bağlı məsələlər, ədəbi əlaqələr aspektində XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının müxtəlif problemlərinin tədqiqi mühüm yer tutur. XIX-XX əsrlərdə Azərbaycan-Rusiya, İran, Türkiyə mədəni əlaqələrin tədqiqinə xüsusilə geniş yer ayırmışdır.

Əsərləri

• Ağaoğlular.
• İsa Sultan Şaxtaxtinskinin qəribə həyatı.
• Tarixdə iz qoyan şəxsiyyətlər.
• Tariximiz-taleyimiz.
• Azərbaycan filoloji fikri və rus ədəbi-ictimai mühiti.Oxunub: 139090