Baş səhifə    » Yaşar Qarayev    »   

Yaşar Qarayev

  

Yaşar Qarayev (1936-2002) - tənqidçi, ədəbiyyatşünas

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının ən görkəmli nümayəndələrindən biridir. Müasir ədəbi prosesə, teatr tənqidinə, bədii ədəbiyyatın estetik və fəlsəfi problemlərinə dair fundamental əsərlərin müəllifi olmuşdur. 

Əsərləri

• Faciə və qəhrəman.
• Səhnəmiz və müasirlərimiz.
• Tənqid: problemlər, portretlər.
• Meyar-şəxsiyyətdir.
• Tarix: Yaxından və uzaqdan.  Oxunub: 146995