Baş səhifə    » Yusif Yusifov    »   

Yusif Yusifov

  

Yusif Yusifov (1927-2004) - ədəbiyyatşünas, publisist

Yaradıcılıga 50-ci illərdə dövri mətbuatda çap etdirdiyi oçerk və felyetonlarla başlayıb. Azərbayan ədəbiyyatı tarixi və nəzəriyyəsi ilə müntəzəm məşğul olmuşdur.

Əsərləri
  • Azərbaycanda felyeton janrının inkişafı 
Oxunub: 547747