Baş səhifə    » Altay Yusifoğlu    »   

Altay Yusifoğlu

  

Altay Yusifoğlu (1930-2003) - ədəbiyyatşünas, tərcüməçi

Ədəbi fəaliyyətə 1950-ci ildə "Ədəbiyyat qəzeti"ndə dərc edilən "Fəhləlikdən alimliyə" adlı oçerki ilə başlamışdırb. Həmin vaxtdan etibarən dövrü mətbuatda müntəzəm çıxış edib. Azərbaycan nəsrində hekayə janrının problemlərini öyrənmişdir. Bir sıra əsərləri ispan, ingilis, ərəb, fars, macar, eston, tacik və tamil dillərinə tərcümələrdə çap edilib.

Əsərləri

• Azərbaycan ədəbiyyatında hekayə.
• Hekayədə dini fanatizmin tənqidi.
• Azərbaycan ədəbiyyatında hekayə.
• Oğuz səltənəti.
• Kəngərlər. Oxunub: 70528