Baş səhifə    » Ağalar Mirzə    »   

Ağalar Mirzə

  

Ağalar Mirzə (1954-2008) – şair, publisist

Bədii yaradıcılığa keçən əsrin 70-ci illərindən başlamışdır. Lirik, sevgi şeirləri yazan şair kimi tanınmışdır.
Həmçinin, elmi tədqiqatla da ardıcıl məşğul olub.

Əsərləri

• Bayramlar, adətlər, ənənələr (etnoqrafik oçerklər). Bakı: Gənclik, 1983, 125 səh.
• Bulaq. Bakı: Gənclik, 1984, 225 səh. (şərikli)
• Ömrün bənövşə fəsli. Bakı: Yazıçı, 1985, 54 səh.
• Ovcunu tut yağışa. Bakı: Gənclik, 1987, 60 səh.
• Novruz töhfələri. Bakı: Gənclik, 1989, 110 səh.
• Novruz töhfələri. Bakı: Gənclik, 1990, 110 səh. (təkrar nəşr)
• Mən baxdığım pəncərə. Bakı: Yazıçı, 1990, 64 səh.
• Dünənə məktub (şeirlər). Bakı: Gənclik, 1994, 160 səh.Oxunub: 493363