Baş səhifə    » Əhməd Cavad    »   

Əhməd Cavad

  

Əhməd Cavad (1892-1937) - şair, tərcüməçi

Yaradıcılığa lirik şeirlə başlayan Ə. Cavadın 1916-cı ildə "Qoşma" adlı ilk kitabı çapdan çıxmışdır. Onun məşhur "İstiqlal uğrunda şeirlər" kitabı isə 1928-ci ildə İstanbulda çap olunmuşdur.
Əsrin əvvəllərində Türkiyənin düşdüyü ağır vəziyyət Əhməd Cavadı ciddi narahat etmiş və o, Abdulla Şaiqlə birlikdə könüllü əsgər kimi İstanbulda qurulan “Qafqaz könüllü hissəsi” sıralarına qatılmışdır..
Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurulmasını sevinclə qarşılayan Ə.Cavad gecə-gündüz çalışmış, əməli işi, bədii yaradıcılığı ilə xalqının xoşbəxtliyi, azadlığı üçün əlindən gələni əsirgəməmişdir.
Ə. Cavad 1937-ci ildə pantürkist damğası vurularaq sovet represiya rejimimnin qurbanı olmuşdur.

Əsərləri

• Seçilmiş əsərləri. II cilddə.
• Sən ağlama, mən ağlaram... (Şerlər buklet; poemalar)
• Haqq bağıran səs / Tərt. və ön söz A.Əliyevanındır.
• Çırpınırdı Qara dəniz: (Şer) // Yeni Azərbaycan.Oxunub: 360933