Baş səhifə    » Aşıq Abbas Tufarqanlı    »   

Aşıq Abbas Tufarqanlı

  

Aşıq Abbas Tufarqanlı (XVI əsrin sonu-XVII əsr)

Şeirlərində "Qul", "Şikəstə", "Bikəs" təxəllüslərini işlədən Abbas Tufarqanlı Güney Azərbaycanda yaşayıb yaratmış görkəmli şair-aşıqlardandır. Aşıq Abbas əsərləri bizə əsasən xalqın, aşıqların hafizəsində gəlib çatmışdır. O, qoşma, gəraylı, il yanaşı, qəzəl janrında da şeirlər yazmışdır. Onun adıyla bağlı "Abbas-Gülgəz" dastanı da folklorumuzun qiymətli örnəklərindəndir.Oxunub: 567709