Baş səhifə    » Çingiz Əlioğlu    »   

Çingiz Əlioğlu

  

Çingiz Əlioğlu (1944) - şair, tərcüməçi

Bədii yaradıcılığa gənc yaşlarından başlayıb. İlk şeiri “Gənc qələmlər" (1967) toplusunda çıxan "Xatirələr" olub. O vaxtdan fəal ədəbi yaradıcılıqla məşğul olaraq dövri mətbuatda şeir, hekayə, ədəbi-bədii tərcümələr və publisistik məqalələrlə müntəzəm çıxış etməyə başlayıb. Şairin əsərləri keçmiş Sovet Sosialist Respublikası (SSRİ) və bir sıra Avropa xalqlarının dillərinə tərcümə olunub. 

Əsərləri

• Nikbinlik.
• Vağzallar...Yollar...
• Soraqlar sevgi məni.
• Ömür ağacı.
• Tanrını tanı (şeirlər və lirik poemalar). Oxunub: 565676