Baş səhifə    » Əhdi Bağdadi    »   

Əhdi Bağdadi

  

Əhdi Bağdadi (XVI əsr) - filoloq və şair.

Əhdi Bağdadi lirik şeirlər müəllifi kimi tanınmışdır. Füzulinin müasiri olmuş, onun oğlu Fəzli ilə dostluq etmişdir. Əhdinin Azərbaycan dilində “Gülşəni-şüəra” (“Şairlər gülşəni”) təzkirəsində XVI əsrdə Bağdadda yaşayıb-yaradan bir çox Azərbaycan şairlərinin həyatı və əsərləri haqqında qiymətli məlumat verilmişdir. Əsərin əlyazması Sankt-Peterburq Dövlət Universitetinin kitabxanasında saxlanılır.Oxunub: 73091