Baş səhifə    » Əli Kərim    »   

Əli Kərim

  

Əli Kərim (1931-1969) - şair, tərcüməçi

Azərbaycan poeziyasının ən parlaq nümayəndələrindən biri hesab olunur. Əli Kərim Moskvada M.Qorki adına Ədəbiyyat İnstitutunu (Əİ) fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Romantik üslübda yazdıgı şeirlərin əsas mövzusu sevgi, insan, humanizm, zəhmət və s. kimi bəşəri dəyərlərdir.

Əsərləri
• İki sevgi.
• Həmişə səfərdə.
• Qızıl qanad.
• Qaytar ana borcunu.
• Pillələr (roman).  Oxunub: 596094