Baş səhifə    » Əliağa Kürçaylı    »   

Əliağa Kürçaylı

  

Əliağa Kürçaylı (1928-1980) - şair, dramaturq, tərcüməçi

"Sənin gözlərin" adlı şeiri ilə ədəbiyyata gəlib. Sevgi, humanizm şeirlərinin əsas qayəsini təşkil edir. Həmçinin, təcrübəli tərcüməçi kimi də tanınıb. Rus şairi Sergey Yesenini dilimizə çevirən yazarlar arasında ən ugurlu tərcumələr ona məxsusdur.

Əsərləri

• Arifin bağçası.
• Salam gələcək illər.
• Səfərə çıxıram.
• Cavabsız məktublar.
• Nargindən əsən külək.Oxunub: 603447