Baş səhifə    » Famil Mehdi    »   

Famil Mehdi

  

Famil Mehdi (1934-2003) - şair, tənqidçi, publisist

Lirik şeirlər müəllifi kimi tanınmışdır. Əsərləri bir xarici ölkə xalqlarının dillərinə tərcümə edilmişdir.

Əsərləri
• Sevəndən bəri.
• Qarabağ şikəstəsi.
• Səni gözləyirəm.
• Ömür keçir, gün keçir.
• Qarabağ faciəsi (publisistika).Oxunub: 76654