Baş səhifə    » Fəzlullah Nəimi    »   

Fəzlullah Nəimi

  

Fəzlullah Nəimi (1339/40 - 1401) - məşhur alim, şair, filosof

Nəimi təsəvvüfi cərəyan olan hürufiliyin banisi və Azərbaycanın ən nəhəng sufilərindən biridir.
Fəzlin əsas əsərləri, o cümlədən "Cavidannamə" və yaxud "Cavidane-Kəbir", "Vəsiyyətnamə" Bakıda və Azərbaycanda qələmə alınmışdır. Bunlardan başqa onun "Məhəbbətnamə", "Ərşnamə", "İskəndərnamə" və başqa əsərləri də var. Özünün son əsəri olan “Vəsiyyətnamə”ni də Fəzl edam olunmazdan əvvəl yazmışdır.Oxunub: 69193