Baş səhifə    » Heyran xanım    »   

Heyran xanım

  

Heyran xanım (1790 - 1848) - şairə

XVIII əsrin sonlarında Dünbuli Kəngərli xanları ailəsində doğulmuşdur. Naxçıvanda təhsil almış, ərəb və fars dillərini, klassik Azərbaycan və fars ədəbiyyatını öyrənmişdir.
Azərbaycan və fars dillərində, əsasən, aşiqanə şeirlər yazmışdır. Əsərlərinin 3 əlyazması (Bakı, Tehran və Tbilisi nüsxələri) məlumdur; bunlardan ən mükəmməli şairənin sifarişi ilə yazılmış Bakı nüsxəsidir. Oxunub: 93612