Baş səhifə    » Hümam Təbrizi    »   

Hümam Təbrizi

  

Hümam Təbrizi (1238-1314)- şair

Xacə Hümam orta əsrlərin universal qabiliyyətə malik şəxsiyyətlərindən biri kimi şöhrət qazanmışdır. O, şair, alim, dövlət xadimi, gözəl xəttat, ədəbiyyatçı kimi tanınmışdır. Türk, ərəb və fars dillərini mükəmməl bilmiş, hər üç dildə şeirlər yazmışdır.  Oxunub: 71116