Baş səhifə    » Hüseyn Arif    »   

Hüseyn Arif

  

Hüseyn Arif (1924-1992) – şair

Lirik-realist üslubda yazdıgı əsərləri ilə məşhur olmuşdur. Müharibə, kənd mövzusunda yazdıgı əsərlər yaradıcılıgının əsas hissəsini təşkil etmişdir. Əsərləri keçmiş SSRİ və bir sıra xarici ölkə xalqlarının dillərinə tərcümə edilib və şeirlərinə musiqilər bəstələnib.

Əsərləri

• Mən sülhə səs verirəm.
• Dostluq telləri
• Yolda
• Duru göl əfsanəsi.
• Qocalan deyiləm.Oxunub: 451199